Verklaring op eer om door Belgie te reizen

Essentiële reis - Verklaring op eer

Essentiële reis - Verklaring op eer

Ik, ondergetekende,
Woonachtig te
verklaar op eer dat mijn reis een
Mijn reis valt onder één van de volgende categorieën die als essentieel beschouwd worden
een reis omwille van dwingende gezinsredenen, met name:

Opgelet

Deze verklaring op eer moet voor elke grensoverschrijding in de periode van 27 januari 2021 tot 19 april 2021 ingevuld worden. Indien de buitenlandse reis een frequent en repetitief karakter heeft, dient eenmalig een verklaring op eer ingevuld te worden (zie bovenaan dit formulier). Weliswaar dient voor elk type verplaatsing een verschillende verklaring op eer te worden ingevuld.

  • Met dit formulier wordt geen informatie verzameld. De ingevulde gegevens worden enkel gebruikt om de PDF aan te maken.
  • U heeft een vraag? Raadpleeg de antwoorden die beschikbaar zijn op www.info-coronavirus.be en de daar verstrekte contactgegevens.